Promens Packaging GmbH
Hertzstr. 22
76275 Ett­lin­gen
politainer.de

+49 (7243) 58 66  – 0
sales.germany@politainer.de

Re­gis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Stendal
Re­gis­ter­num­mer: HRB 22889
Ge­schäfts­füh­rer: Pim Vervaat, Simon Kesterton, Dragan Stjepanovic

Um­satz­steu­er-ID gemäß §27 a Um­satz­steu­er­ge­setz: DE 177 669 325
In­halt­lich ver­ant­wort­lich: Dragan Stjepanovic, Ge­schäfts­füh­rer (An­schrift s. o.)